^

Υγεία

Τοξικολογικές μελέτες

Προσδιορισμός των νιτρωδών

Δηλητηρίαση νιτρώδες, νιτροπρωσσικό νάτριο, νιτρογλυκερίνη, και χλωρικά, σουλφοναμίδες, βαφές ανιλίνης, νιτροβενζόλιο, ανθελονοσιακά, νιτρώδες βουτύλιο ή νιτρώδες αμύλιο μπορεί να προκαλέσει μεθαιμοσφαιριναιμία.

Προσδιορισμός μονοξειδίου του άνθρακα

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO, μονοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα) είναι ένα αέριο χωρίς χρώμα, γεύση και οσμή, το οποίο δεν προκαλεί ερεθισμό, ένα ατελές προϊόν καύσης. Είναι μέρος πολλών βιομηχανικών αερίων (υψικαμίνου, γεννήτρια, οπτάνθρακας). η περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα στα καυσαέρια των κινητήρων εσωτερικής καύσης μπορεί να φθάσει το 1-13%.

Προσδιορισμός ισοπροπανόλης (ισοπροπυλικής αλκοόλης)

Η ισοπροπανόλη (C3H7OH, ισοπροπυλική αλκοόλη) χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και στην κλινική εργαστηριακή διάγνωση ως διαλύτη. Είναι λιγότερο τοξικό από τη μεθανόλη και την αιθυλενογλυκόλη.

Αιθυλενογλυκόλη

Η αιθυλενογλυκόλη (CH2OHCH2OH) είναι μια διϋδρική αλκοόλη που χρησιμοποιείται ευρέως σε εναλλάκτες θερμότητας, αντιψυκτικές συνθέσεις και ως βιομηχανικό διαλύτη. Κατά την κατάποση, η αιθυλενογλυκόλη απορροφάται ταχέως στο στομάχι και τα έντερα.

Προσδιορισμός της μεθανόλης

Η μεθανόλη (CH3OH, ξύλινη αλκοόλη, μεθυλική αλκοόλη) μπορεί να απορροφηθεί μέσω του δέρματος, της αναπνευστικής οδού ή του γαστρεντερικού σωλήνα. Όταν προσλαμβάνεται στο γαστρεντερικό σωλήνα, η μεθανόλη απορροφάται γρήγορα και κατανέμεται στα σωματικά υγρά. Ο κύριος μηχανισμός εξάλειψης της μεθανόλης στους ανθρώπους είναι η οξείδωση σε φορμαλδεΰδη, μυρμηκικό οξύ και CO2.

Προσδιορισμός της αιθανόλης

Η αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη, C2H5OH) έχει ηρεμιστικό-υπνωτικό αποτέλεσμα. Κατάποση αιθανόλη καθώς και μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη και άλλες αλκοόλες απορροφάται εύκολα από το στομάχι (20%) και το λεπτό έντερο (80%) λόγω του βάρους και του λιπιδίου διαλυτότητά του χαμηλού μοριακού.

Τοξικολογική Έρευνα: Βασικές Τοξικολογικές Μέθοδοι

Οι τοξικολογικές μελέτες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση διαφόρων δηλητηριάσεων. Κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων τοξικολογικών μελετών, είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων το συντομότερο δυνατόν (1-2 ώρες).

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.